CENTAR ZA ADOLESCENCIJU I ADIKCIJE

je jedinstvena privatna ustanova socijalne zaštite koja se bavi resocijalizacijom mladih sa teškoćama u prilagođavanju ili poremećajima u društvenom ponašanju:

  • Sukobi sa roditeljima, školom i zajednicom
  • Delinkventno i kriminogeno ponašanje
  • Rizično ponašanje - zloupotreba psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola), promiskuitet, pripadnost ekstremnim grupama
  • Adiktivno ponašanje - zavisnost od psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola), kockanja, kompjuterskih igrica , interneta

CENTAR ZA ADOLESCENCIJU I ADIKCIJE

primenjuje specifičan porodično-sistemski multidimenzionalni pristup u radu sa klijentima. Problem neadekvatnog ponašanja adolescenata sagledava se u individualno-razvojnom, porodičnom i širem socijalnom kontekstu. Vodeći računa o specifičnim potrebama klijenta, nakon početne procene, stručni tim centra sastavlja individualni plan socijalne rehabilitacije koji se realizuje uz aktivno uključivanje članova porodice i savetodavnu podršku centra. Specifičnost naše ustanove je rešavanje zajedničkih problema kroz savetovanje u multiplim porodičnim grupama.

CENTAR ZA ADOLESCENCIJU I ADIKCIJE

u cilju prevazilaženja neadekvatnog društvenog ponašanja korisnicima nudi savetodavne i terapeutske usluge kao i različite dnevne aktivnosti u zaštićenim uslovima:

Stručni tim čine porodični terapeuti, socijalni radnik i defektolog, a po potrebi se konsultuje psihijatar ili psiholog.

CENTAR ZA ADOLESCENCIJU I ADIKCIJE je na usluzi korisnicima svakog radnog dana od 9 do 20h.

Diskrecija je zagarantovana.

UKRATKO

Dobri porodični odnosi, uz pozitivne vrednosti i adekvatan stav roditelja ključni su za pravilan razvoj ličnosti. Svedoci smo, međutim, opšteg slabljenja vaspitne funkcije porodice u savremenom društvu. Zato sve više porodica ima potrebu za stručnim savetovanjem, a posebno porodice sa adolescentima budući da prolaze kroz vrlo zahtevan, često i dramatičan period.

Kontakt

Adresa

Kneza Milosa 95/9,

Telefon

+381 11 3615419

Mejl

caa.office@gmail.com